Opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny i innowacyjny kierunek, łączący w sobie wiedzę  z zakresu nauk o obronności oraz bezpieczeństwie państwa. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę, dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym. Szczególnie duże znaczenie w zakresie kształcenia specjalistów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ma praktyczne kształtowanie predyspozycji psychofizycznych do pracy w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w zakresie zarządzania logistycznego. Umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów pozwolą ich absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w strukturach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w administracji, organizacjach bezpieczeństwa, czy też prywatnych firmach np. detektywistycznych.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ?

  • praktyki zawodowe i dyplomowe, które bazują na rzetelnie wypracowanym programie z partnerami biznesowymi i służbami mundurowymi;
  • kurs strzelecki przy wykorzystaniu profesjonalnej, krótkiej i długiej broni;
  • zapoznanie z działalnością Aeroklub Kujawskiego, gdzie można podjąć szkolenie spadochronowe i szybowcowe.

„Zawsze lubiłem być zorientowanym, co dzieje się na świecie, a studia z Bezpieczeństwa Narodowego pozwoliły mi tę wiedzę poszerzyć. Praktyki studenckie można odbywać w wielu placówkach administracji państwowej i organizacjach bezpieczeństwa. Uczelnia daje możliwość dodatkowego rozwoju, jak np. kursy strzeleckie czy spadochronowe. Jeśli kogoś interesuje ta tematyka,
to polecam z całego serca”.

Robert
Student II roku

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 280 zł 1 350 zł 2 700 zł
II ROK 300 zł 1 450 zł 2 900 zł
III ROK 320 zł 1 550 zł 3 100 zł